Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden geldig bij alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten van www.innersparkle.be

Bestel je digitale producten via de webshop van Innersparkle.be? Dan aanvaard je de algemene verkoopvoorwaarden.

De website wordt beheerd door

Tine de Langhe
Pikkelstraat 77
8540 Deerlijk
Ondernemingsnummer 0811.676.402
Btw-nummer BE0811.676.402
Hierna genoemd ‘Innersparkle’

E-mail : innersparklebe@gmail.com

Aanbiedingen, prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro en inclusief 21% BTW.

U betaalt de digitale producten op innersparkle.be online en via de aangeboden betaalmethodes. Innersparkle levert het product digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via e-mail.

U als koper gaat na aankoop een definitieve koopovereenkomst aan met Innersparkle. We tonen de voorwaarden op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u de voorwaarden te aanvaarden.

Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven altijd bij Innersparkle.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Innersparkle.

U mag niets doen dat inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Innersparkle garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Innersparkle is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de betreffende producten.

Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-mail)adres bij uw order.

Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw apparaat en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat u de verstuurde berichten en digitale producten kan ontvangen.

Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

Op de digitale producten berust auteursrecht. U mag de gekochte digitale producten niet kopiëren en /of verspreiden en/of commercialiseren.

U mag geen “afgeleide werken” maken door de downloads te modificeren en daarna te verspreiden of te commercialiseren.

Bestelling annuleren

Op digitale producten geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is daarom niet mogelijk.

Overige

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Innersparkle vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in België.

Neem contact op via innersparklebe@gmail.com bij vragen.

Close
Innersparkle © Copyright 2022. All rights reserved.
Close